Ngày 13/12/2012 - ADZ chính thức ra mắt một số mẫu giao diện gian hàng mới để chủ gian hàng có thể lựa chọn mẫu giao diện phù hợp với gian hàng của mình !

ADZ xin gửi đến chủ shop một số mẫu giao diện gian hàng miễn phí mới cập nhật để chủ gian hàng có thể lựa chọn mẫu giao diện phù hợp với Gian hàng và mặt hàng mình đang kinh doanh !

Mẫu 11 : 
Mẫu 11
Mẫu 12 : 
Mẫu 12
Mẫu 13 : 
Mẫu 13
Mẫu 14 : 
Mẫu 14
Mẫu 15 : 
Mẫu 15
Mẫu 16 : 
Mẫu 16
Mẫu 17 : 
Mẫu 17
Mẫu 18 : 
Mẫu 18

Thêm một số mẫu giao diện gian hàng mới trên sàn giao dịch ADZ

ADZ Trân trọng thông báo !

Bình luận